องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.nasabang.go.th

 
 


  ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครการเลือกตั้งสมาชิกสภาอ...[วันที่ 2021-10-07][ผู้อ่าน 356]
 
  ศึกษาดูงานเรื่องการจัดการขยะ ในโครงการการมีส่วนร่ว...[วันที่ 2021-03-17][ผู้อ่าน 857]
 
  สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 6 สำนักงานปลัด...[วันที่ 2021-03-16][ผู้อ่าน 655]
 
  โครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข เรื่องการรณรงค์...[วันที่ 2020-09-22][ผู้อ่าน 820]
 
  รักษาความสะอาด ถนนสายหลักสายรองและชุมชนองค์การบริ...[วันที่ 2020-06-30][ผู้อ่าน 519]
 
  อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้...[วันที่ 2020-03-16][ผู้อ่าน 565]
 
  รับมอบรางวัลแก่ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินและหน่วยปฏิบัติ...[วันที่ 2020-01-24][ผู้อ่าน 373]
 
  รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2562[วันที่ 2019-11-03][ผู้อ่าน 584]
 
  ต้อนรับคณะประเมินผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีคว...[วันที่ 2019-08-22][ผู้อ่าน 370]
 
  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนใ...[วันที่ 2019-08-06][ผู้อ่าน 395]
 
  โครงการ วิ่งให้สุด มาหยุดที่เส้นชัย ถวายองค์ราชัน[วันที่ 2019-07-26][ผู้อ่าน 788]
 
  สถานีโทรทัศน์ช่อง HD1 มาถ่ายทำวีดีทัศน์ รายการ บุญ...[วันที่ 2019-07-10][ผู้อ่าน 407]
 

หน้า
1 | 2 | 3 | 4 | 5 ไปหน้าที่