องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.nasabang.go.th

 
 
 


ศึกษาดูงานเรื่องการจัดการขยะ ในโครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่3โดย งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาสะแบง ณ บ้านดงสว่าง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ


2022-02-24
2022-02-23
2021-12-02
2021-10-07
2021-03-17
2021-03-16
2020-09-22
2020-06-30
2020-03-16
2020-01-24