องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.nasabang.go.th

 
 
 


โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ตามแนวทาง 5 ส โดยที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม (กิจกรรม Big Cleaning Day) วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ วัดนาสะแบง


 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ตามแนวทาง 5 ส โดยที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม (กิจกรรม Big Cleaning Day) ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2566  เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพรวมถึงกิจกรรมเชิงพุทธ โดยจะก่อให้เกิดความเชื่อมโยงและสัมพันธภาพที่ดี ให้เกิดขึ้นระหว่างวัดกับชุมชน ทำให้พระสงฆ์มีสุขภาพแข็งแรง วัดมีความมั่นคง ชุมชนมีความเข้มแข็ง ตามแนวทางของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

       

2024-02-23
2024-01-15
2024-01-05
2023-07-27
2023-07-03
2023-01-14
2023-01-05
2022-02-24
2022-02-23
2021-12-02