องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.nasabang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 52 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 อบต.นาสะแบง ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2566 [ 14 ม.ค. 2566 ]9
2 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 5 [ 11 ม.ค. 2566 ]4
3 อบต.นาสะแบง จัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]3
4 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4 [ 8 ธ.ค. 2565 ]3
5 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3 [ 1 ธ.ค. 2565 ]4
6 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 [ 29 พ.ย. 2565 ]3
7 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชีั้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 [ 7 พ.ย. 2565 ]3
8 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 [ 7 พ.ย. 2565 ]3
9 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ.2566 [ 27 ต.ค. 2565 ]24
10 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพักงานจ้าง ปี2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]56
11 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 21 ก.ย. 2565 ]46
12 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างแทนตำแหน่งว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 6 ก.ย. 2565 ]54
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง เรื่อง ขายพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคา [ 12 ก.ค. 2565 ]71
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี พ.ศ.2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]74
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราขบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีภาษี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 2 พ.ค. 2565 ]101
16 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]138
17 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง ดำเนินกิจกรรมโครงการรักษาความสะอาดตามถนนสายหลัก-สายรอง ในชุมชน โดยเก็บขยะตามไหล่ทาง ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 [ 23 ก.พ. 2565 ]134
18 คำสั่งรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด [ 22 ก.พ. 2565 ]87
19 นโยบายการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ2565 อบต.นาสะแบง [ 21 ก.พ. 2565 ]155
20 คำสั่งรักษาราชการแทนปลัด [ 31 ม.ค. 2565 ]84
 
หน้า 1|2|3