องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.nasabang.go.th

 
 
 


รับมอบรางวัลแก่ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินและหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินที่มีผลงานดีเด่น


นายประยูญ มงคลนำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง เข้าร่วมงานมหกรรมรวมพลคน EMS จังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2563 เพื่อรับมอบรางวัลแก่ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินและหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินที่มีผลงานดีเด่น ซึ่งจะสร้างขวัญและกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับ ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินและหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น ฮอล์โรงแรมเดอะวัน จังหวัดบึงกาฬ
2022-02-24
2022-02-23
2021-12-02
2021-10-07
2021-03-17
2021-03-16
2020-09-22
2020-06-30
2020-03-16
2020-01-24