องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.nasabang.go.th

 
 
 


อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง"


องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง จัดโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง" เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อเบื้องต้น ให้กับชาวตำบลนาสะแบง โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทยา มุลน้อยสุ นายอำเภอศรีวิไล เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง
2022-02-24
2022-02-23
2021-12-02
2021-10-07
2021-03-17
2021-03-16
2020-09-22
2020-06-30
2020-03-16
2020-01-24