องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.nasabang.go.th

 
 
 


โครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข เรื่องการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ตำบลนาสะแบงโ


วันที่ 22 กันยายน 2563 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบงเป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการ โดยช่วงเช้าเป็นกิจกรรมโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข เรื่องการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ตำบลนาสะแบงโดยได้รับเกียรติจาก นายวิทยา  มุลน้อยสุ นายอำเภอศรีวิไลเป็นประธานในพิธีเปิด ณ สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง และช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม waik Rally
2023-01-14
2023-01-05
2022-02-24
2022-02-23
2021-12-02
2021-10-07
2021-03-17
2021-03-16
2020-09-22
2020-06-30