องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.nasabang.go.th

 
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประชุมหารือแนวทางดำเนินการตั้งด่านสงกรานต์ พ.ศ. 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]10
2 คณะผู้บริหาร ประชุมร่วมกับ นักวิชาการสาธารณสุข ผอ.รพ.สต.นาสะแบง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. ในโครงการกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลนาสะแบง จังหวัดบึงกาฬ วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น. - 16.30 น. [ 1 เม.ย. 2565 ]133
3 ผอ.รพ.สต.นาสะแบง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. เข้าร่วมโครงการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ [ 25 มี.ค. 2565 ]201
4 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมประชุมเรื่องธนาคารขยะ ของ อบต.นาสะแบง เพื่อต้อนรับคณะศึกษาดูงาน [ 2 มี.ค. 2564 ]226
5 ประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 2/2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]216
6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมประชุมประชาคม [ 1 มิ.ย. 2563 ]265