องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.nasabang.go.th

 
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมประชุมประชาคม

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมประชุมประชาคม
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.นาสะแบง