องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.nasabang.go.th

 
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมประชุมเรื่องธนาคารขยะ ของ อบต.นาสะแบง เพื่อต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมประชุมเรื่องธนาคารขยะ ของ อบต.นาสะแบง เพื่อต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.นาสะแบง