องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.nasabang.go.th

 
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


ผอ.รพ.สต.นาสะแบง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. เข้าร่วมโครงการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ผอ.รพ.สต.นาสะแบง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. เข้าร่วมโครงการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.นาสะแบง