องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.nasabang.go.th

 
 
มาตรฐานการให้บริการ


การควบคุมอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ การควบคุมอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.นาสะแบง