องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.nasabang.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง​ ดำเนินกิจกรรมโครงการรักษาความสะอาดตามถนนสายหลัก-สายรองในชุมชน​ โดยเก็บขยะตามไหล่ทาง ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565


2024-02-23
2024-01-15
2024-01-05
2023-07-27
2023-07-03
2023-01-14
2023-01-05
2022-02-24
2022-02-23
2021-12-02