องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.nasabang.go.th

 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร


การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ีคุณธรรมและความโปร่งใส

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ีคุณธรรมและความโปร่งใส
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.นาสะแบง