องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.nasabang.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรม


อบรมคุณธรรมจริยธรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

อบรมคุณธรรมจริยธรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ส.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.นาสะแบง