องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.nasabang.go.th

 
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.นาสะแบง