องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.nasabang.go.th

 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.นาสะแบง