องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.nasabang.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาบุคลากร 2566 [ 4 ม.ค. 2566 ]54
2 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 4 ม.ค. 2566 ]52
3 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ [ 4 ม.ค. 2566 ]57
4 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 4 ม.ค. 2566 ]52
5 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย [ 4 ม.ค. 2566 ]56
6 ระเบียบ มท.ว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น [ 4 ม.ค. 2566 ]56
7 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร [ 4 ม.ค. 2566 ]51
8 การบรรจุและการแต่งตั้ง [ 5 ต.ค. 2564 ]168
9 การพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี พ.ศ.2565 [ 29 ก.ย. 2564 ]205
10 การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 28 ก.ย. 2564 ]167
11 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง [ 24 ก.ย. 2564 ]162
12 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 15 ก.ค. 2564 ]213
13 การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 6 ม.ค. 2564 ]212
14 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 1 มิ.ย. 2563 ]299