องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.nasabang.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขอรับสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 10 มิ.ย. 2562 ]244
2 การโฆษณา [ 10 มิ.ย. 2562 ]209
3 การจดทะเบียนพาณิชย์กรณีเปลี่ยนแปลงรายการ [ 10 มิ.ย. 2562 ]203
4 การยกเลิกทะเบียนพาณิชย์ [ 10 มิ.ย. 2562 ]252
5 ชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 10 มิ.ย. 2562 ]209
6 การชำระภาษีป้าย [ 10 มิ.ย. 2562 ]203
7 การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 10 มิ.ย. 2562 ]209
8 การลงทะเบียนขอรับเบี้ยผู้พิการ [ 10 มิ.ย. 2562 ]253
9 การลงทะเบียนขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ [ 10 มิ.ย. 2562 ]247
10 การลงทะเบียนขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ [ 10 มิ.ย. 2562 ]206