องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.nasabang.go.th

 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล


 

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง
เลขที่ 151 หมู่ 3
ตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 38210

โทรศัพท์/ โทรสาร 042-490978

E- mail : admin@nasabang.go.th

Web Site : www.nasabang.go.th

แผนที่อบต.