องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.nasabang.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม 2567 [ 8 ก.พ. 2567 ]14
2 รายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2566 [ 5 ก.พ. 2567 ]21
3 รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 5 ก.พ. 2567 ]18
4 งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบประกอบอื่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 5 ก.พ. 2567 ]45
5 รายงานงบทดลองไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 5 ก.พ. 2567 ]15
6 ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 29 พ.ย. 2566 ]16
7 รายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2566 [ 29 พ.ย. 2566 ]17
8 งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 23 ม.ค. 2566 ]87
9 งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 11 เม.ย. 2565 ]171
10 งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 [ 11 มิ.ย. 2564 ]266
11 รายงานการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำเดือนตุลาคม 2563 [ 11 มิ.ย. 2564 ]277
12 รายงานการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 11 มิ.ย. 2564 ]271
13 รายงานการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำเดือนธันวาคม 2563 [ 11 มิ.ย. 2564 ]300
14 รายงานการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำเดือนมกราคม 2564 [ 11 มิ.ย. 2564 ]271
15 รายงานการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 11 มิ.ย. 2564 ]265
16 รายงานการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 11 มิ.ย. 2564 ]258
17 รายงานการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำเดือนเมษายน 2564 [ 11 มิ.ย. 2564 ]268
18 รายงานการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 [ 11 มิ.ย. 2564 ]274
19 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส ที่ 1 [ 11 มิ.ย. 2564 ]264
20 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส ที่ 2 [ 11 มิ.ย. 2564 ]297