องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasabang.go.th
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.1)
งานจัดเก็บรายได้
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การให้บริการประชาชน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

กระดานเสวนา
 
  - คำถามที่มีคนตั้งใหม่วันนี้   - คำถามที่มีคนตอบวันนี้

ค้นหาคำถาม
คำถามที่ คำถาม-[จำนวนคำตอบ] [จำนวนคนเข้าอ่าน] ผู้ถาม[วันที่ถาม] ผู้ตอบ[วันที่ตอบ]
00022 twLzyGMYpjF [ 1 ] [ 146 ] johnanz [09-11-2021 20:34] [02-12-2021 05:32]
00021 xkzdTCbQNvaU [ 0 ] [ 21 ] dfigaiu [05-10-2021 13:49] ยังไม่มีคนตอบ
00020 ygkxvLhOVI [ 0 ] [ 19 ] oflhpzswiis [05-10-2021 09:12] ยังไม่มีคนตอบ
00019 GSmYiTqDfAMuXYRZg [ 0 ] [ 22 ] xhvcvnviyz [05-10-2021 05:37] ยังไม่มีคนตอบ
00018 ThqackESxx [ 0 ] [ 20 ] msagfo [05-10-2021 02:02] ยังไม่มีคนตอบ
00017 สแกนลายนิ้วมือ นครราชสีมา [ 0 ] [ 33 ] ตลาดเทคโนโลยี [21-09-2021 17:02] ยังไม่มีคนตอบ
00016 สแกนลายนิ้วมือ นครราชสีมา [ 0 ] [ 24 ] ตลาดเทคโนโลยี [21-09-2021 17:02] ยังไม่มีคนตอบ
00015 ป้ายไวนิล ชัยภูมิ [ 0 ] [ 21 ] ตลาดเทคโนโลยี [20-09-2021 17:00] ยังไม่มีคนตอบ
00014 กำหนดงานบุญกฐินสามัคคี [ 0 ] [ 24 ] บุญกฐิน [18-09-2021 09:01] ยังไม่มีคนตอบ
00013 กำหนดงานบุญกฐินสามัคคี [ 0 ] [ 26 ] บุญกฐิน [18-09-2021 09:01] ยังไม่มีคนตอบ
00012 ไฟเบอร์ออฟติค นครราชสีมา [ 0 ] [ 21 ] sale ออลล์เว็บเทคโนโลยี่ [18-09-2021 08:52] ยังไม่มีคนตอบ
00011 ประตูอัตโนมัติ สุรินทร์ [ 0 ] [ 23 ] ตลาดเทคโนโลยี [17-09-2021 14:09] ยังไม่มีคนตอบ
00010 รับทำเว็บไซต์ โคราช [ 0 ] [ 23 ] saleman [16-09-2021 16:02] ยังไม่มีคนตอบ
00009 ตู้สาขาโทรศัพท์ Pabx นครราชสีมา [ 0 ] [ 22 ] sale [15-09-2021 10:00] ยังไม่มีคนตอบ
00008 ปล่อยปลาหน้าเขียง [ 0 ] [ 20 ] ปันน้ำใจ [14-09-2021 13:33] ยังไม่มีคนตอบ
00007 ไม้กั้นรถยนต์ ชัยภูมิ [ 0 ] [ 24 ] saleman [13-09-2021 15:08] ยังไม่มีคนตอบ
00006 ขอเชิญร่วมบุญกฐินวัดแสงแก้วโพธิญาณ [ 0 ] [ 20 ] คนไทยใจดี [13-09-2021 10:21] ยังไม่มีคนตอบ
00005 ป้ายไวนิล บุรีรัมย์ [ 0 ] [ 22 ] ออลล์เว็บ [08-09-2021 15:39] ยังไม่มีคนตอบ
00004 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง [ 1251 ] [ 1e3 ] admin [05-04-2021 15:08] Accountant supermarket manager https://www.service [12-10-2021 18:12]
- คำถามใหม่ - คำถามเก่า - คำถามที่ถูกตอบแล้ว - คำถามที่มีคนตอบมาก
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
1
[ ตั้งคำถามใหม่ ]