องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasabang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 28 ส.ค. 2563 ]8
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 17 ส.ค. 2563 ]7
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 10 ส.ค. 2563 ]8
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 5 ส.ค. 2563 ]13
5 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]25
6 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 13 ธ.ค. 2562 ]2
7 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 13 ธ.ค. 2562 ]86
8 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562(2) [ 13 ธ.ค. 2562 ]60
9 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง [ 1 ส.ค. 2562 ]16
10 แผนการดำเนินงานประจำปี 2561 [ 20 มิ.ย. 2562 ]94
 
หน้า 1|2