องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasabang.go.th
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ีคุณธรรมและความโปร่งใส [ 19 มิ.ย. 2563 ]65
2 เจตจำนงสุจริตในการบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง [ 19 มิ.ย. 2563 ]63
3 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 19 มิ.ย. 2563 ]63
4 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร [ 19 มิ.ย. 2563 ]64