องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasabang.go.th
 
 
 


รักษาความสะอาด ถนนสายหลักสายรองและชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง